admin

Salam sejahtera, saya Fadzil Amri lulusan ijazah syariah dari Darul Uloom Zakariyya, South Africa. Kini berkecimpung dalam menyediakan kelas-kelas pengajian Al-Quran dan Tajwid dan juga Fardu ain bagi orang dewasa. Berpengalaman mengajar hampir 10 tahun, ramai telah keluar dari kepompong buta huruf tidak tahu membaca hingga dapat membaca Al-Quran dengan baik.. Alhamdulillah.

Author Archives: admin

Makhraj Sebutan Huruf

PENGERTIAN MAKHRAJ HURUF Makhraj bermaksud tempat keluar suara huruf-huruf al-Quran. Para ulama bersepakat menetapkan jumlah huruf-huruf Hijaiyyah atau abjad huruf al-Quran sebanyak 29.  Huruf-hurufnya ialah: ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه وء ي Sebahagian ulama yang lain pula… Read More »

Hukum Membaca Al-Quran Ketika Datang Bulan

Hukum membaca Al-Quran ketika haid adalah masalah yang berselisih pendapat antara ahli-ahli ilmu. Pendapat Pertama : Diharamkan Perempuan Haid Membaca Al Quran Jumhur ulama berpendapat, haram ke atas orang perempuan yang kedatangan haid membaca Al Quran hinggalah perempuan itu bersuci barulah dibolehkan perempuan itu membaca Al Quran. Dalil Ulama Yang Mengharamkan Perempuan Haid Membaca Al Quran Mereka memasukkan… Read More »

Hukum Nun Mati dan Tanwin

  Pengertian Nun Sakinah dan Tanwin: Nun Sakinan  النون الساكنة  ialah nun sukun yang tidak berbaris atau lebih dikenali sebagai nun mati. Tanwin  التنوين ialah baris dua sama ada baris dua di atas (fathatan), baris dua dibawah (kasratan), atau baris dua di hadapan (dhommatan). Terdapat empat hukum bagi Nun Sakinah dan Tanwin apabila bertemu huruf-huruf al-Quran: IZHAR HALQI-  إظهار الحلقي… Read More »