Category Archives: Hadis

Kaedah Menilai Sesuatu Hadis

Dewasa ini ramai golongan yang menjaja bahawa ada golongan yang menjaja Hadis Dhaif. Mereka menyenaraikan hadis dhaif itu sebagai hadis Maudhu’ lalu berkata hadis dhaif itu adalah seringan-ringan hadis maudhuk. Mereka dengan bangganya menyatakan orang yang mengamalkan hadis dhaif itu sebagai penyebar hadis palsu lalu memberi ancaman dengan Hadis Mutawatir “Barangsiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, hendaklah… Read More »

Memahami Proses Istinbat Hukum Syarak

Oleh : Ustaz Dr. Hapiz Mahaiyadin Hadis Sahih Adalah Sumber Hukum Syarak Namun Ada Penditilannya. Semua ulama daripada pelbagai mazhab samada yang masih ada atau telah pupus, meyakini bahawa sunnah/hadis sebagai sumber hukum selepas al-Quran. Tidak ada siapa pun yang menolak hadis sahih yang penunjuk (dilalah) maknanya (madlul) yang qat’i, terang dan tiada hadis lain dalam masalah yang… Read More »

Fahami Konsep Hadis Daif

Perbincangan sesuatu hukum yang bersifat cabang atau yang tidak mempunyai dalil nas yang qath’i (jelas dan pasti serta memiliki satu makna), apatah menggunakan hadis yang dianggap daif biasanya mencetuskan perbahasan dan perdebatan. Perbahasan dan perdebatan itu sebenarnya lumrah dalam tradisi ilmu Islam termasuk fiqh serta dilaksanakan dengan penuh adab meskipun ada juga kes terpencil yang mencetuskan pertelingkahan buruk.… Read More »