Category Archives: Hukum-Hakam

Panduan dan Pengiraan Zakat

DEFINASI ZAKAT Dari segi bahasa: Kebersihan, kesucian dan memperbaiki Kesuburan dan pertambahan Dari segi istilah syara’ : Mengeluarkan sebahagian dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. JENIS ZAKAT HARTA Zakat Pendapatan Zakat Wang Simpanan Zakat Perniagaan Zakat Tanaman Zakat KWSP / LTAT Zakat Saham Zakat Ternakan Zakat Emas &… Read More »

Hukum Membaca Al-Quran Ketika Datang Bulan

Hukum membaca Al-Quran ketika haid adalah masalah yang berselisih pendapat antara ahli-ahli ilmu. Pendapat Pertama : Diharamkan Perempuan Haid Membaca Al Quran Jumhur ulama berpendapat, haram ke atas orang perempuan yang kedatangan haid membaca Al Quran hinggalah perempuan itu bersuci barulah dibolehkan perempuan itu membaca Al Quran. Dalil Ulama Yang Mengharamkan Perempuan Haid Membaca Al Quran Mereka memasukkan… Read More »