Category Archives: Hukum-Hakam

Hukum Membaca Al-Quran Ketika Datang Bulan

Hukum membaca Al-Quran ketika haid adalah masalah yang berselisih pendapat antara ahli-ahli ilmu. Pendapat Pertama : Diharamkan Perempuan Haid Membaca Al Quran Jumhur ulama berpendapat, haram ke atas orang perempuan yang kedatangan haid membaca Al Quran hinggalah perempuan itu bersuci barulah dibolehkan perempuan itu membaca Al Quran. Dalil Ulama Yang Mengharamkan Perempuan Haid Membaca Al Quran Mereka memasukkan… Read More »

Shares 2