Makhraj Huruf

35 total views, 10 views today

مخارج الحروف

TUJUH BELAS CARA PENYEBUTAN MAKHRAJ HURUF

al hira

 

1. Bibir bawah ditekan ke gigi kacip atas. keluar daripadanya huruf: ف
Cara untuk memastikan sebutan yang betul bagi huruf ini ialah dengan cara menemukan permukaan bibir bawah dengan hujung gigi kacip (gigi hadapan) sebelah atas.

2. Merapatkan dua bibir. Keluar daripadanya huruf: م و ب
Cara untuk memastikan sebutan huruf-huruf ini yang betul ialah dengan cara menemukan dua bibir sebelah atas dan bawah. Bagi huruf  م  dua bibir ditemukan secara ringan dan huruf  ب  pula bibir ditemukan secara kuat. Cara untuk memastikan sebutan huruf و yang betul pula ialah dengan cara memuncungkan kedua-dua bibir dengan mengadakan sedikit ruang di antara pemuncungan itu.

3. Hujung lidah ditekan ke gigi kacip atas. Keluar daripadanya huruf: ظ  ذ  ث
Cara untuk memastikan sebutan huruf-huruf ini yang betul ialah dengan cara membawa hujung lidah keluar sedikit kemudian ditemukan dengan hujung gigi hadapan sebelah atas. Huruf  ظ  adalah huruf tebal kerana itulah pangkal lidah ditekan ke langit-langit semasa menyebutnya.

4. Hujung lidah ditekan ke pangkal gigi kacip atas. Keluar daripadanya huruf:  ط د  ت
Cara untuk memastikan sebutan huruf-huruf ini yang betul ialah dengan cara menekan hujung lidah ke pangkal (tempat tumbuh) gigi hadapan sebelah atas. Bagi huruf  ط  pangkal lidah juga ditekan ke langit-langit untuk menghasilkan suara tebal bagi huruf tersebut.

5. Hujung lidah diletakkan ke gigi bawah. Keluar daripadanya huruf: ز س ص
Cara untuk memastikan sebutan huruf-huruf ini yang betul ialah dengan cara mendatarkan lidah kemudian diletakkan hujung lidah di belakang gigi hadapan sebelah bawah. Bagi huruf ص pangkal lidah juga ditekan ke langit-langit untuk menghasilkan suara tebal bagi huruf tersebut.

6. Hujung lidah ditekan ke gusi hadapan. Keluar daripadanya huruf: ن
Cara untuk memastikan sebutan huruf ini yang betul ialah dengan cara menekan hujung lidah ke gusi hadapan sebelah atas.

Shares 14

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan.