Tag Archives: cara berhenti bacaan

Waqaf dan Ibtida’

Berhenti dan Memulakan Bacaan Dalam mencapai ketepatan pembacaan al-Quran, selain dari mengelokkan sebutan setiap huruf al-Quran, memberhentikan bacaan pada tempat yang betul adalah suatu tuntutan. Perkara ini ditegaskan oleh Saidina Ali r.a. bila ditanya tentang maksud membaca al-Quran dengan Tartil ( ترتيل ), beliau menjawab: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف “Mengelokkan sebutan setiap huruf dan mengetahui tempat berhenti”… Read More »