Tag Archives: hamzah qatie

Hukum Hamzah Qata’

Pengertian Hamzah Qat’ie ialah huruf hamzah yang dibaca (dibariskan) ketika memulakan bacaan darinya (ibtida) atau menyambung bacaan padanya (wasal) pada sesuatu perkataan. Berbeza dengan Hamzah Wasal yang hanya dibaca ketika ibtida tetapi diabaikan ketika wasal pada hamzah tersebut. Tanda Mengenal Hamzah Qat’ie Hamzah Qat’ie boleh dikenal dengan melihat huruf (ء) berbaris dalam suatu perkataan. Ia temui dalam semua… Read More »