Tag Archives: hamzah wasal

Hukum Hamzah Wasal

Hamzah wasal ialah hamzah berupa alif tambahan di awal perkataan. Hamzah ini akan diabaikan jika seseorang memilih untuk menyambungkan bacaan dari ayat sebelumnya. Tetapi hamzah ini akan dibariskan bacaannya jika seseorang memilih untuk memulakan bacaan dari perkataan yang mempunyai hamzah wasal tersebut. Hamzah Wasal yang ditemui dalam al-Quran berada di awal kata nama ( اسم ), kata kerja (فعل) dan… Read More »