Tag Archives: hukum berhenti bacaan

Hukum Qata’

Qata’ (القطع) dari segi bahasa bermaksud memutuskan. Qata’ yang dimaksudkan dalam istilah ilmu Tajwid ialah memutuskan bacaan untuk tujuan berhenti kerana sesuatu yang tiada kaitan dengan bacaan, seperti menyelesaikan bacaan bagi waktu tersebut. Perbezaan antara Waqaf dengan Qata’ ialah Waqaf berhenti kerana mengambil nafas baru sedangkan Qata’ ialah berhenti kerana selesai membaca. Oleh itu pembaca al-Quran dituntut membaca… Read More »