Tag Archives: Hukum Syarak

Memahami Proses Istinbat Hukum Syarak

Oleh : Ustaz Dr. Hapiz Mahaiyadin Hadis Sahih Adalah Sumber Hukum Syarak Namun Ada Penditilannya. Semua ulama daripada pelbagai mazhab samada yang masih ada atau telah pupus, meyakini bahawa sunnah/hadis sebagai sumber hukum selepas al-Quran. Tidak ada siapa pun yang menolak hadis sahih yang penunjuk (dilalah) maknanya (madlul) yang qat’i, terang dan tiada hadis lain dalam masalah yang… Read More »