Tag Archives: hukum tajwid

Ilmu Tajwid

  PENGERTIAN ILMU TAJWID Dari segi bahasa tajwid bermaksud mengelokkan. Dari segi istilah pula tajwid bermaksud suatu ilmu untuk mengetahui cara melafazkan huruf-huruf Al-Quran dengan betul. Sesetengah ulama mentakrifkan Tajwid sebagai menunaikan hak huruf dan apa yang sepatutnya bagi sesuatu huruf Al-Quran, seperti menunaikan apa yang sepatutnya bagi makhraj sesuatu huruf, sifat-sifatnya, dengungnya, panjangnya, tebal atau tipisnya sebutan… Read More »

6 Shares

Hukum Nun Mati dan Tanwin

  Pengertian Nun Sakinah dan Tanwin: Nun Sakinan  النون الساكنة  ialah nun sukun yang tidak berbaris atau lebih dikenali sebagai nun mati. Tanwin  التنوين ialah baris dua sama ada baris dua di atas (fathatan), baris dua dibawah (kasratan), atau baris dua di hadapan (dhommatan). Terdapat empat hukum bagi Nun Sakinah dan Tanwin apabila bertemu huruf-huruf al-Quran: IZHAR HALQI- إظهار… Read More »

80 Shares