Tag Archives: politik islam

Aliran-aliran Politik Dalam Islam

Pengertian Siasah ialah : “Memimpin manusia dan memandu mereka”. Dalam ilmu warisan Islam, ia dianggap di sisi kaca mata para ulama sebagai kepimpinan Islam yang berkaitan dengan keadilan, pembaikan dan reformasi. Itulah kepimpinan yang berlandaskan politik Islam. Di sini kita dapati, kaitan yang kuat antara pengutusan Rasul sebagai pembawa risalah dan sebagai pemimpin kepada dunia untuk membawa keadilan… Read More »